Wat kan ik voor u betekenen?

Wat kan ik voor u betekenen?

Boven op de berg

Boven op de berg zijn werkzaamheden zichtbaar die gericht zijn op bijvoorbeeld de missie, visie, processen, procedures, doelen van een organisatie.  De 'harde' kant van organisatieontwikkeling; de systeemwereld. Al ruim 12,5 jaar ondersteun ik organisaties bij het opzetten, onderhouden, auditen, vereenvoudigen van hun kwaliteitsmanagementsysteem. Systemen die zijn gebaseerd op Kwaliteitskaders, ISO-, HKZ- of PREZO-normen.

 

Onder water 

Onder water zijn de werkzaamheden benoemd die meer gericht zijn op cultuurverandering. De ' zachte'  kant van organisatieontwikkeling; de leefwereld. 'Zelforganisatie' (Rijnlands denken/ regie bij de teams) is een belangrijke ontwikkeling die bij veel organisaties is of wordt ingezet. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het begeleiden van teams, dilemma's bespreken, kampvuren begeleiden.

 

Voorbeelden

  • het kwaliteitssysteem omzetten van een centraal, controlerend systeem naar een decentraal, ondersteunend systeem voor zelforganiserende teams;
  • het positioneren en begeleiding van aandachtvelders/ themahouders;
  • het geven van workshops, zoals dilemma-trainingen en waarderend onderzoeken;
  • het vereenvoudigen van het kwaliteitshandboek/ documentenbeheersysteem;
  • het begeleiden van projecten, bijeenkomsten;
  • het auditen van processen op basis van waarderend onderzoeken;
  • het bespreekbaar maken van dilemma's/ organiseren van kampvuren;
  • het uitvoeren van een cultuurscan.