Partner in duurzame organisatieontwikkeling

Teambegeleiding

Wilt u ook het beste in teams naar boven halen? Dat kan door kampvuurgesprekken te organiseren. Of een cultuurscan uit te voeren. Samen rituelen te ontwikkelen. Medewerkers echt te ondersteunen in wat ze willen bereiken. Verbindingen leggen tussen hen en anderen/ andere afdelingen. En de stem van minderheden in het team een plaats geven. Het begeleiden van samenorganisatie. 

 

Kwaliteitsmanagement

Uw kwaliteitsvisie laten aansluiten op de ontwikkeling van zelforganisatie? Eén integrale kwaliteitsrapportage in plaats van verkokerde rapportages? Niet meer certificeren, maar wel externe kwaliteitsvisitatie? Het branchegerichte kwaliteitskader implementeren? Uw auditorganisatie inrichten op basis van Appreciative Inquiry (waarderend onderzoeken)? Djazzo kan u op zowel strategisch als operationeel niveau ondersteunen bij uw kwaliteitsvragen.

 

  

 

Projectmanagement

Heeft u behoefte aan een externe projectleider/ procesbeleider? Een onafhankelijke voorzitter om uw projecten in goede banen te leiden? Neemt u dan contact op met Djazzo.